Kafshet rruazore
Created by ylber malaj
kursi
ylbermalaj@gmail.com
ID #: 26486

Subject Area: Science
Grade Level: 3

Lesson Summary
Qellimi i mesimit eshte qe nxenesi te kuptoj qe rruazoret kane shtylle kurrizore dhe skelet brrenda trupit Te mesojne funksionet qe kryen skeleti te keto lloje kafshesh, si dhe te tregoje emrat e kafsheve rruazore qe rriten ne zonen tone.


Learning Objectives and Computer Functions
This lesson plan uses 5 objectives.

Objective 1: Objective 1: Te pershkruaj kafshet sipas ndertimit te trupit te tyre
Uses Word Processing to per emertimet

Uses The Internet to informacion

Uses Library Catalog to informacion

Uses Other to power pointper prezantim

Objective 2: Objective 2:. Te percaktoje qarte funksionet e skeletit ne trupin e kafsheve rruazore
Uses Word Processing to percaktim

Uses The Internet to

Objective 3: Objective 3: Te identifikoj kafshet qe bejne pjese ne grupin rruazore
Uses The Internet to kerkim

Uses Library Catalog to informacion

Objective 4: Objective 4: Te argumentoje karakteristikat kryesore te peshqeve,amfibeve, zvarranikve, shpendeve, gjitareve
Uses Library Catalog to informacion

Uses Word Processing to

Objective 5: Objective 5: Te tregoje ne cilin grup rruazore ben pjese njeriu
Uses Word Processing to emertim

Uses Other to power pontprezantim


Problem
Problem Nature
Ne qender te mesimit duhet te jete kafshet rruazore, gjitaret , amfibet, zvarraniket , si dhe si shumohen dhe klasifikohen ato.

Problem Data

Notes on Using Data
Nxenesit do te sjellin nga internet fotografi me kafshe rruazore dhe jo rruazore si dhe albume me keto kafshe

Problem Statement
Skelet , rruazore , amfib, shumim, funksion sqaroj keto fjale.


Data Manipulation
Instructions
The learner used computers at level

Integration Strategies
Te tregojne nxensit per kafshet qe ato njohin , flasin se cdine per keto kafshe

Organization Strategies
Paraqesin nxensit fotografi me kafshe , te ndryshme qe kane marre nga internet ose albume me kafshe qe ato njohin

Elaboration Strategies
Ndaj nxenesit ne grupe , shkruaj kafshe qe njeh, shkruaj kafshe jorruazore, shkruaj lloje peshqish qe njeh, Krahaso shpendet me peshqit


Results Presentation
Prezantimin do ta bejme ne formen e raportit duke cituar emrat e kafsheve.

Prezantimin mund ta bejme ne formen e Posteri duke treguar foto per keto kafshe

Te dhenat dhe figuratme kafshe I paraqes ne Pover -Point


Activities
Activities Before Using the Computer
1.Paraqes para nxenesve nje tabele me kafshe te nryshme. 2.Vecoj kafshet qe njihni dhe ato qe nuk I njhni. 3.Plotsojne nxensit emrat e kafsheve qe njohin duke ndertuar harten semontike.4. Nxensij japin ide dhe mendime reth kesaj harte

Strategies to develop students' attitudes towards the problem, motivation, and overall mindfulness:
Mesuesit do te lexojne ne liber materjalin mesimore duke sqaruar nxenesit se kafshet qe kane skeleton e trupit te ndertuar prej kockash jane rruazore, pjesa kryesoren e skeletit te tyre eshte shtylla kurrizore e perbere prej nje varg rruazash.

 

Activities While Using the Computer
Students will work at the computer groups

Group Information:
1.Paraqes para nxenesve nje tabele me kafshe te nryshme. 2.Vecoj kafshet qe njihni dhe ato qe nuk I njhni. 3.Plotsojne nxensit emrat e kafsheve qe njohin duke ndertuar harten semontike.4. Nxensij japin ide dhe mendime reth kesaj harte

 

Activities After Using the Computer
Mesuesit do te lexojne ne liber materjalin mesimore duke sqaruar nxenesit se kafshet qe kane skeleton e trupit te ndertuar prej kockash jane rruazore, pjesa kryesoren e skeletit te tyre eshte shtylla kurrizore e perbere prej nje varg rruazash.

Supporting Activities
Ndahen detyrat qe do te kryejne grupet. Grupi I kerkim ne internet per gjitaret dhe prezantimi I tyre ne Power Point. Grupi II kerkim ne internet per shpendet dhe prezantimi I tyre ne Power Point. Grupi III kerkim ne internet per peshqit dhe prezantimi I tyre ne Power Point. Grupi IV kerkim ne internet per amfibet dhe prezantimi I tyre ne Power Point. Grupi V kerkim ne internet per zvarraniket dhe prezantimi I tyre.


Assessment
Students will be assessed by means of:

Included in the assessment:
1.Mbledhje te dhenave te ndryeshme ne internet. 2. Te krijojne slajde me keto kafshe rruazore . 3.Te percaktojne emrat dhe karakteristikat per cdo rruazore .4.Mbaje shenime para prezantimit te grupeve te tjera. 4.Mesuesi bene korigjimet
NTeQ Home | Lesson Planner Home
Questions or comments? webmaster@nteq.com

Copyright ©2001 by